Doktor Zafer Doğan

    Zafer Doğan 1985 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında liseyi dereceyle bitirerek tek tercihi olan Veteriner fakültesine yerleşti. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 91.50 (100 üzerinden) ortalama ile mezun oldu. Aynı yıl başvuru yaptığı İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı ve Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında doktoraya kabul edildi. Cerrahiye olan ilgisi sebebiyle ERÜ Veteriner Fakültesinde Cerrahi eğitimine başladı. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl İtalya’da Bologna ve Udine üniversitelerinde Erasmus kapsamında kedi ve köpeklerde göz hastalıkları başta olmak üzere küçük hayvan kliniğinde çalışmalarda bulundu. 2014 yılında tezini savunarak doktorasını 100 ortalama ile bitirdi ve Cerrahi Doktoru ünvanı aldı.

   Doktora döneminde ve doktora sonrası Yakın Doğu Üniversitesi, Bologna Üniversitesi, Udine Üniversitesi ve Erciyes Üniversitelerinde Klinik bilimler üzerine özellikle cerrahi alanında çalışmalarda bulundu. Çok sayıda Ulusal ve uluslararası kongrede bildiri sundu. Klinik bilimler üzerine birçok ulusal ve uluslararası dergide yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Cerrahi, Dahiliye, Doğum ve Patoloji bilim dalları ile multidisipliner araştırmalarda bulundu. Oftalmoloji, Ultrasonografi, Ortopedi, Yumuşak doku cerrahisi, Anestezi ve Egzotik Hayvanlar  üzerine çalışmalar yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde İtalyanca bilmektedir.

 

 

YAYINLAR

A. SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler*

 

A1. Zafer Doğan*.  (Aslan Ö, Çakır M, Bekdik İK, Doğan Z, Tunç AS.) Cholangiocarcinoma of intrahepatic bile ducts with disseminated metastases in a Siamese cat: a case report. Veterinarni Medicina, 2014, 59, (7): 359-367

A2. Zafer Doğan*. (Kibar M, Evereklioğlu C, Doğan Z.) Treatment of ophidism-induced bilateral canine cataract by extracapsular lens extraction and intraocular lens implantation. Iranian Journal of Veterinary Research, 15, 416-419 (2014).

A3. Zafer Doğan*. ( Atasever A., Ekebaş G., Doğan Z., Yaman D.) "Belçika Malinois Köpeğe Ait 12 Adet Fötusta Schistosoma Reflexum Olgusu", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.21, no.6, pp.937-941, 2015

A4. Zafer Doğan*. (Çiloğlu A., Yildirim A., Düzlü Ö., Önder Z., Doğan Z., İnci A.), "Investigation of avian haemosporidian parasites from raptor birds in Turkey, with molecular characterisation and microscopic confirmation", FOLIA PARASITOLOGICA, vol.63, 2016

 

B. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler                                                                                   

B1. Zafer Doğan*. (Erol H, Atalan G, Erol M, Yönez MK, Doğan Z,) Köpeklerde Patellar Lukzasyon ve Sağaltım Seçenekleri. Turkiye Klinikleri J Vet Sci 2014; 5(2): 29-35 

B2. Zafer Doğan*. (Erol M, Atalan G, Erol H, Doğan Z, Yönez MK). Kırık İyileşmesinde Non-Steroidal Antiinflamatuar İlaçların Etkileri. Turkiye Klinikleri J Vet Sci 2014; 5(2): 85-90

B3. Zafer Doğan*. (Doğan Z,  Kibar M.) Tavşanlarda Bazı Antiglokomatöz İlaçların Göz İçi Basıncı Üzerine Etkileri, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12, 99-107, (2015).

B4.  Zafer Doğan*. (Erol M, Erol H, Atalan G, Doğan Z.) Neonatal Buzağılarda Göbek Lezyonları ve Operatif Sağaltımları, Türkiye Klinikleri J Vet Sci, 2013, 4(1): 79-85 

B5. Zafer Doğan*. (Atalan G, Güneş V, Kibar M, Doğan Z, Bekdik İK, Apaydın N, Aslan Ö.), “Buzağılarda Gözlenen Eklem Yangılarının Düşük Frekanslı Lazer ve DMSO4 İle Sağaltımının Karşılaştırılması”, Sağlık Bilimleri Dergisi, 24, 14-23, (2015).


B6. Zafer Doğan*. ( Atalan G, Onmaz  AC, Erol M, Doğan Z, Güneş V.  Bir Buzağıda Özefagal Obstruksiyonun Operatif Tedavisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. Cilt 29, Sayı 2, 119-123, (2015).

 

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

C1.  Zafer Doğan*. (Doğan Z, Çakın M, Berber K, Topçu A, Yousefitebai S, Yurtsever B, Tatan Y, Tunca G, Aydoğan Z, Sontaş H, Ekiz B, Kaygısız F, Ekici H). Contraception in Dogs and Cats: What Do Private Practitioner Believe?. 10 th International Veterinary Medicine Students Scientific Resarch Congress 15-17 May 2008 İstanbul, Turkey

C2.  Zafer Doğan*. (Tunca G, Tatan Y, Aydoğan Z, Doğan Z, Çakın M, Berber K, Topçu A, Yousefitebai S, Yurtsever B, Sontaş H, Ekiz B, Kaygısız F, Ekici H). Contraception and Mammary Tumors: The Beliefs of Teaching Staff in Ankara, Istanbul and Uludag Universities. 10 th International Veterinary Medicine Students Scientific Resarch Congress 15-17 May 2008 İstanbul, Turkey

C3.  Zafer Doğan*. (Topçu A, Yousefitebai S, Yurtsever B, Berber K, Doğan Z, Çakın M, Tatan Y, Tunca G, Aydoğan Z, Sontaş H, Ekiz B, Kaygısız F, Ekici H). Canine and Feline Mammary Tumors: A Survey of Turkish Veterinarians’ Practices and Beliefs. 10 th International Veterinary Medicine Students Scientific Resarch Congress 15-17 May 2008 İstanbul, Turkey

C4. Zafer Doğan*. (Doğan Z, D’Agaro E.) Glaucoma diseases in dogs. Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium 12-14 April 2012, Erciyes University in Kayseri, Turkey

C5. Zafer Doğan*. (Erol H, Atalan G, Erol M, Doğan Z.Obstruction of Gastrointestinal Tract by Foreign Bodies (Ear Ring) in Dogs. 31st World Veterinary Congress 17-20 September 2013 Prague, Czech Republic 

C6.  Zafer Doğan*. (Atalan G, Kibar M, Erol M, Doğan Z, Erol H). Cast Bandage Applicatio in Cattle Extremities Fractures:31 Cases. 31st World Veterinary Congress 17-20 September 2013 Prague, Czech Republic 

C7.  Zafer Doğan*. (Atalan G, Erol M, Erol H, Doğan Z, Gözükara A). The Treatment of Calves Fractures Using Interlocking Kuntcher Nailing. 31st World Veterinary Congress 17-20 September 2013 Prague, Czech Republic

C8. Zafer Doğan*. (Doğan Z, Atalan G, Kibar M, Erol M, Erol H, Yönez MK. Rectoumbilical Fistula, Atresia Ani and Perosomus Elumbis in a Holstein Calf. 31st World Veterinary Congress 17-20 September 2013 Prague, Czech Republic 

C9. Zafer Doğan*. (Yildirim A, Çiloğlu A, Düzlü Ö, Önder Z, İnci A, Doğan Z). Molecular Detection And Characterization Of Two Leucocytozoon Lineages From A Long-Legged Buzzard (Buteo Rufinus) And A Common Buzzard (Buteo Buteo) From Kayseri Province Of Turkey. International Conference on Malaria and Related Haemosporidian Parasites of Wildlife. 7-11 August 2013, Vilnius, Lithuania.

C10. Zafer Doğan*. (Yönez MK, Kibar M, Atalan G, Doğan Z). “Radiographic and clinical evaluation of raptors extremities fracture between 2009-2013 years. Digest International Vetistanbul Group Congress, Saint-Petersburg,  7-9 April 2015

C11. Zafer Doğan*. ( Doğan Z). Examination of the Cattle Foot Housed in the Kayseri/Develi Agricultural Milking Farm and Treatment of Foot Desorders. Digest International Vetistanbul Group Congress, Saint-Petersburg,  7-9 April 2015

C12. Zafer Doğan*. (Atalan G., Doğan Z., Erol H., Erol M., Yönez M.K), "Rectal prolapse in Calves: A Description of 5 Cases", 32 nd World Veterinary Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 September 2015, pp.231-231

C13. Zafer Doğan*. (Erol M., Doğan Z., Yönez M.K., Atalan G., Erol H., Kibar M.) "Intraocular Pressure in Raptors: Preliminary Report", 32 nd World Veterinary Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 September 2015, pp.519-519

C14. Zafer Doğan*. (Erol M., Erol H., Atalan G., Doğan Z., Yönez M.K., Atalan G., et al),"An Experimental Study of Systemically Used Midazolam, Ketamine and Isoflurane Anaesthetic Agents Effects on Intraocular Pressure and Tear Production of Rabbits", 32 nd World Veterinary Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 September 2015, pp.401-401

C15. Zafer Doğan*. (Atalan G., Atalan G., Erol H., Erol M., Güneş V., Doğan Z., et al.)"The Effects of Midazolam, Ketamine and Isoflurane Anaesthesia on Hematologial and Biochemical Parameters in Rabbits", 32 nd World Veterinary Congress , İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 September 2015, pp.400-400

C16. Zafer Doğan*. (Kulualp K, Yurdakul İ, Erol H, Doğan Z, Atalan G, Kılıc S.)The Measurement Of Intraocular Pressure by Using Rebount Tonometer (Tonovet) In Clınıcally Normal Turkısh Shepherd Dogs. International congress ''Soil and Food Resources for a Healthy Life'' held in Fast (Romania) ''lon donescu de la Brad'' University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 22-23 October 2015

 

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D1. Zafer Doğan*. (Doğan Z, Atalan G, Bekdik İK.) Bir Kedide Yabancı Cisme Bağlı Bağırsak Obstrüksiyonu ve Operatif Sağaltımı. 7. KHVHD Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi, 9-10 Kasım 2012 Grand Cevahir Hotel İstanbul-Türkiye

D2. Zafer Doğan*. (Aslan Ö, Çakır M, Bekdik İK, Doğan Z, Coşkan AS.)Bir Siyam Kedisinde Kolanjiosellüler Karsinom. 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 27-30 Haziran 2013 Perissia Hotel & Convention Center Kapadokya

D3. Zafer Doğan*. (Atalan G, Yiğit AC, Erol M, Doğan Z, Güneş V.) Simmental Irkı Bir Buzağıda Özefagal Obstruksiyon Olgusu ve Operatif Tedavisi. X. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi. 27-30 Haziran 2013. Nevşehir

D4. Zafer Doğan*. (Yildirim A, Çiloğlu A, Düzlü Ö, Önder Z, İnci A, Doğan Z.) Kayseri Yöresindeki Bazı Yırtıcı Kuşlarda Saptanan Leucocytozoon Sp. Enfeksiyonları ve İzolatların Moleküler Karakterizasyonu. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül-5 Ekim 2013 Denizli, Türkiye

D5. Zafer Doğan*. ( Doğan Z, Kibar M.)Tavşanlarda Antiglokomatöz İlaçların Göz İçi Basıncı ve Orbital Kan Akımı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014 Club Hotel Sera Antalya

D6. Zafer Doğan*. (Atalan G, Güneş V, Kibar M, Doğan Z, Bekdik İK, Apaydın N, Aslan Ö.) Buzağılarda Gözlenen Eklem Yangılarının Düşük Frekanslı Lazer ve DMSO ile Sağaltımının Karşılaştırılması. 14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014 Club Hotel Sera Antalya

D7. Zafer Doğan*. (Doğan Z, Erol M, Yönez MK, Yavuz Ü, Erol H, Kibar, M.), “Leylek (Ciconia ciconia) ve Kınalı Kekliklerin (Alectoris chukar) Göz İçi Basıncı Değerleri”, 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 83, 27-30 Mayıs, Van, 2015.

D8. Zafer Doğan*. (Kibar M, Doğan Z, Onmaz AC, Atalan G,)“Medetomidine/İsofluran Anestezisinin Şahinlerde (Buteo buteo) Kalp Atımı, Solunum Sayısı ve Vücut Isısı Üzerindeki Etkileri”, 1. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 21, 27-30 Mayıs, Van, 2015.

D9. Zafer Doğan*. (Doğan Z.) Kayseri’de Sokak Hayvanı Refahı. 1. Sokak Hayvanları Refahı Konresi. 10-11 Mayıs, Ataşehir – İstanbul, 2016

D10. Zafer Doğan*. (Yavuz Ü, Yumuşak N, Hayat A, Doğan Z.) Simental Irkı Bir Sığırda Konjuktival Melanom Olgusu ve Operatif Sağaltımı. 15. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 11-14 Mayıs 2016 Polat Erzurum Resort Hotel

*Makale isim sırası parantez içinde belirtildiği şekildedir.

Projeler

1. Kibar M, Doğan Z. Tavşanlarda Antiglokomatöz İlaçların Göz İçi Basıncı ve Orbital Kan Akımı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: TSD-12-3966, 03.10.2012-03.10.2014, Araştırmacı

2. Atalan G, Atalan G, Erol H, Erol M, Atasever A, Güneş V, Keleş İ, Doğan Z. Tavşanlarda Midazolam, Ketamin ve İzofluran Anestezisi Sonrası Oluşan Muhtemel Toksikasyonun Belirlenmesi, TÜBİTAK,  Proje No: 113O733, 01.09.2013 -25.05.2015, Araştırıcı

3. Tavşanlarda Candida albicans ile deneysel olarak oluşturulan keratitisin tedavisinde ozon tedavisinin etkinliğinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-6849, Araştırmacı

 

KATILDIĞI KURS, KONFERANS, SEMPOZYUM ve EĞİTİMLER

10th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress. 15-17 May 2008, İstanbul, Turkey


XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. 19-22 Mayıs 2010. Belek, Antalya


Rehber, Tübitak Destekli Erciyes Dağı Sultansazlığı Milli Parkı Doğa Okulu, 19 Temmuz – 9 Ağustos 2010


5. KHVHD Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi. 15-16 Ekim 2010, İstanbul


Akredite Veteriner Hekim Sertifikası. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2011


Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, 2011  


Certificato di Frequenza e Profitto, Universita Degli Studi Di Udine, 2012


Universita di Bologna, Dipertimento Di Scienze Mediche Veterinarie, 2012


73rd SCIVAC International Congress. 8-10 June 2012, Rimini, Italy


7. KHVHD Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi. 9-10 Kasım 2012, İstanbul


Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi. Kayseri, 26-28 Eylül 2013.


International Conference on New Strategies in Vector Control. 30 October – 01 November 2013, Kayseri


“Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği” Hizmet içi Eğitim Kursu. Kayseri 01-02 Şubat 2014.


31st World Veterinary Congress 17-20 September 2013 Prague, Czech Republic 


ERKUŞ – Kuş Gözlem Kulübü Danışmanlığı, 2013-2016


14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2014 Club Hotel Sera Antalya


Pamuk’s Total Kalça Protezi Uygulaması Çalıştayı, 25 Ekim 2014 Club Hotel Sera Antalya


VetLock Kilitli Küntcher Uygulaması Çalıştayı, 25 Ekim 2014 Club Hotel Sera Antalya


Animal Immunogenetic and Molecular Immunology Workshop, 30-31 October 2014, GenKök - Kayseri


II. International VETistanbul Group Congress, 7-9 April 2015, St. Petersburg, Russia


Lecturer, ‘’Camp-adoccia’’ Open Air Conference & Career Orientation Days, 01-03 May 2015, Göreme - Turkey


Eğitmen, Egzotik Hayvanlar Hakkında Bilmemiz Gerekenler, Erü Çocuk Üniversitesi, 20-24 Nisan 2015, 2016


International Conference on Impact of Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pests and Vector-Borne Diseases, 27-30 April 2015, Kayseri, TURKEY


I. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, 27-30 Mayıs 2015, Van


Eğitmen, Sokak Hayvanlarına Yaklaşım ve Zapturapt Altına Almada Dikkat Edilmesi Gerekenler, Erü Veteriner Fakültesi, 2016


32nd World Veterinary Congress 13-17 September 2015, İstanbul - Turkey


Tübitak Destekli, Uygulamalı Bilimsel Araştırma Projesi Yazma Eğitimi-6, Mayıs 2016, Antalya


1. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi, 10-11 Mayıs 2016 Ataşehir – İstanbul


Ultrasonografinin Abdominal Organ Hastalıklarının ve Abdominal Travma Sonrası Organ Hasarının Değerlendirilmesindeki Yeri, THVB İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, 24.09.2017, İstanul, TÜRKİYE


Certificate of Partnership In The Fight Against Rabies, Mission Rabies, MSD, Afya, 2017


Kedi ve Köpeklerin Tümörleri ve Prognozu, THVB İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, 22.10.2017, İstanbul, TÜRKİYE 


Akut faz proteinler, pankreatit ve D-Dimer parametrelerinin klinik bulguları ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi, THVB İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, 26.01.2020, İstanbul, TÜRKİYE 


Veteriner Ortopedide Komplikasyonlar, Veteriner Ortopedi Derneği, Veteriner Ortopedide Komplikasyonlar Toplantısı, 02.02.2020, Radisson Blu Şişli Otel, İstanbul


Kedi ve köpeklerde nörolojik muayene ve lezyon lokalizasyonu, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, 01.03.2020, İstanbul, TÜRKİYE 


I. Uluslararası Veteriner Klinik Yönetimi ve İşletmeciliği Kongresi, I. international Veterinary Practice Management and Business Administration Congress, 27-29 Şubat, 2020, Radisson Blu Otel, İstanbul, Turkey


Kedi ve köpeklerde elektrokardiyografi, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, 08.03.2020, İstanbul, TÜRKİYE